Правила и условия за ползване

 Правила и условия за ползване

Условия за ползване на Slim Line International

Сайтът се управлява от компанията Slim Line International, която извършва дейността си като Slim Line International (наричана по-нататък "Slim Line International") или други компании Slim Line International по целия свят. Използвайки този сайт, вие приемате условията на сайта. Ако не сте съгласни с тези условия, трябва незабавно да преустановите ползването на този сайт. 

Структура на компанията

Slim Line International е частна компания, създадена в Република Северна Македония. В този сайт термините "Slim Line International", "ние", “нашата/-ите“, "нас" ще се отнасят до Slim Line International и свързаните с него компании.

Цел на сайта

Сайтът служи за предоставяне на обща информация за Slim Line International, а Slim Line International поддържа този сайт като услуга за интернет общността, клиентите и консултантите. Можете да изтеглите съдържание от него само за лична и некомерсиална употреба. Съдържанието не може да бъде копирано или модифицирано. (За повече информация вижте раздела “Използване на материали на този сайт”).

 

Използване на материали на този сайт

Този сайт (включително неговото съдържание) е собственост на Slim Line International и е защитен с авторско право, търговска марка и други закони на Република Северна Македония и други държави. Ние ви даваме пълномощия да разглеждате целия сайт и да отпечатвате и изтегляте копия от материала на сайта за ваша лична и некомерсиална употреба само докато не премахвате авторското право или други известия, които се появяват на отпечатвания или изтеглян от вас материал. Вие се съгласявате, че няма да копирате, показвате или прехвърляте по какъвто и да е начин или чрез каквото и да е средство никакви материали или части от тях от сайта. Също така се съгласявате да не променяте, продавате, излъчвате или разпространявате по какъвто и да е начин или чрез каквото и да е средство какъвто и да е материал на сайта, включително прикачване на материала или по друг, достъпен онлайн, начин на материала.

 

Търговски марки

Този сайт съдържа лога и други търговски марки и марки за услуги, които са собственост и под лиценз на Slim Line International. Този сайт може също да съдържа търговски марки или марки за услуги от трети страни. Всички тези търговски марки са собственост на тези трети страни и вие се съгласявате да не ги използвате или показвате по никакъв начин, без предварителното писмено разрешение на собственика на търговската марка.

 

Връзки

Този сайт може да съдържа връзки (линкове) към други сайтове, някои от които се управляват от Slim Line International, а някои - от трети страни. Тези връзки са предоставени за ваше удобство и като допълнително средство за достъп до информацията, съдържаща се там. Тъй като не сме разглеждали цялата информация на други сайтове, ние не носим отговорност за съдържанието им (на сайтовете) или на продукти или услуги, които могат да бъдат предложени чрез други страни. Сайтовете на трети страни могат да съдържат информация, с която Slim Line International е съгласна или не е съгласна. Включването на връзки към други сайтове не трябва да се тълкува като одобрение на съдържанието на свързаните сайтове.

Точност, цялостност и актуалност на информация на сайта

Slim Line International не носи отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт от Slim International International, е неточна, непълна и неактуална. Запазваме си правото да променяме съдържанието на сайта по всяко време, но нямаме задължението да актуализираме всяка информация на този сайт. Вие се съгласявате, че отговорността да следите промените в сайта е ваша.

Известия и процедури за премахване на защитени с авторски права материали и произведения, нарушаващи авторските и свързаните с тях права

Ако смятатече материали, достъпни чрез този уебсайт, нарушават авторските ви права, можете да поискате тези материали (или техния достъп) да бъдат премахнати от този уебсайт, като се свържете с агента за авторски права на Slim Line International (вижте по-долу) и предоставите следната информация:

Данни за материала с авторски права, който според вас ги нарушава. Моля, опишете материала и, ако е възможно, предоставете копие или място (напр. URL) на оторизираната версия на материала.

Данни за материалаза който смятате, че нарушава правата и локацията му. Моля, опишете материала и ни предоставете URL адрес или друга налична информация, която ще ни позволи да намерим материала.

Вашето име, адрес, телефонен номер и (ако имате) имейл адрес.

Декларирайте, че сте твърдо убедени, че употребата на оспорвания материал не е разрешена от собственика на авторските права, от неговия представител или от закона. Декларирайте, че предоставената от вас информация е точна и че "под наказание за лъжесвидетелство" вие сте собственик на авторските права или сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права.

Подпис или електронен еквивалент на собственика на авторското право или упълномощен от него представител.

Достъпност на посочените продукти и услуги

Информацията, която Slim Line International публикува на този уебсайт, може да съдържа препратки към продукти или услуги, които не са достъпни или одобрени от съответните регулаторни органи във вашата страна. Тези препратки не означават, че Slim Line International възнамерява да обяви или да направи тези продукти или услуги достъпни за обществеността или за вашата страна.

ОТКАЗИ И ГАРАНЦИИ

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. САЙТЪТ РАБОТИ НА ПРИНЦИПИТЕ “КОЕ КАКВО Е” И “КОЕ КАК Е ДОСТЪПНО”. НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ДА ОГРАНИЧИМ ИЛИ ПРЕМАХНЕМ ДОСТЪПА ВИ ДО ТОЗИ САЙТ ИЛИ КОЯТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ НЕГО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

Slim Line International ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ СА ЕКСПЛИЦИТНИ ИЛИ ИМПЛИЦИТНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИМПЛИЦИРАНИ (ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ) ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА УПОТРЕБА, КАКТО И КАКВАТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИЯ, ЧЕ МАТЕРИАЛИТЕ В ТОЗИ САЙТ НАРУШАВАТ НЕЧИИ ИЛИ НЯКАКВИ ПРАВА; ДОСТЪПЪТ ДО САЙТА ЩЕ БЪДЕ БЕЗПРЕПЯТСТВЕН ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; ЧЕ САЙТЪТ ЩЕ БЪДЕ БЕЗОПАСЕН; ИЛИ ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА В САЙТА ЩЕ Е ПЪЛНА, ТОЧНА И АКТУАЛНА.

АКО ИЗТЕГЛИТЕ КАКЪВТО И ДА Е МАТЕРИАЛ ОТ ТОЗИ САЙТ, ВИЕ ВЪРШИТЕ ТОВА НА ВАШИ ОТГОВОРНОСТ И РИСК. АКО ЧРЕЗ СВАЛЯНЕТО НА ДАДЕН МАТЕРИАЛ ОТ ТОЗИ САЙТ ПРЕТЪРПИТЕ УВРЕДА НА КОМПЮТЪРНАТА СИ СИСТЕМА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, ТО ОТГОВОРНОСТТА И РИСКЪТ СА САМО И ЕДИНСТВЕНО ВАШИ.

САЙТЪТ НЯМА ДА ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ СЪВЕТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПИСМЕНА ИЛИ УСТНА, ОТ ВАША СТРАНА ИЛИ ОТ СТРАНА НА САМИЯ САЙТ.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ И ПОД ПОДРАЗБИРАНЕ, ЧЕ НИТО Slim Line International, НИТО НЯКОЕ ОТ ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА НА КОМПАНИЯТА, СВЪРЗАНИ ФИРМИ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО, НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВАТО И ДА БИЛА ПРЯКА, НЕПРЯКА, СЛУЧАЙНА, СПЕЦИАЛНА, ПОСЛЕДОВАТЕЛНА, НАКАЗУЕМА ИЛИ КАКВАТО И ДА БИЛО ЩЕТА, КОЯТО СЕ ОТНАСЯ до или в резултат от използването или невъзможността да използвате ТАЗИ ИЛИ КОЯТО И ДА БИЛО СТРАНА, КЪМ КОЯТО ИМАТЕ ДОСТЪП ЧРЕЗ ЛИНК ОТ ТОЗИ САЙТ ИЛИ ОТ ДЕЙСТВИЯТА, КОИТО НИЕ ПРЕДПРИЕМАМЕ ИЛИ НЕ ПРЕДПРИЕМАМЕ КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ЕЛЕКТРОННИ ПОЩЕНСКИ СЪОБЩЕНИЯ, КОИТО ВИЕ НИ ИЗПРАЩАТЕ. ТОВА ВКЛЮЧВА ЩЕТИ ЗА ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ, ПРЕКЪСВАНИЯ, ДЕФЕКТИ, ЗАБАВЯНЕ, КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ, загуба на печалба, ЗАГУБА НА ДАННИ, неоторизиран достъп и ПРОМЯНА на вашия ПРЕНОС НА данни и други материали и нематериални загуби.

НАСТОЯЩОТО ОГРАНИЧЕНИЕ СЕ ПРИЛАГА БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ ЩЕТИТЕ СА ПО СМИСЪЛА НА УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА, ДАЛИ СА В РЕЗУЛТАТ НА НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ДОРИ И В СЛУЧАЙ, КОГАТО НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМЕ БИЛИ НЕБРЕЖНИ ИЛИ СМЕ БИЛИ ИЗВЕСТЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. 

ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ

АКО БЪДЕ ПРИЧИНЕНО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕКЪСВАНЕ НА САЙТА ИЛИ НА СИСТЕМИТЕ, КОЕТО ДА БЪДЕ ПРЕНЕСЕНО ВЪРХУ ВАС ИЛИ ВЪРХУ ДРУГИ ХОРА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ НЯМА ДА ИМАТЕ НИКАКВИ ПРЕТЕНЦИИ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРАВНИ ТАКИВА), КОИТО СА НАСТЪПИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ТОВА ПРЕКЪСВАНЕ.

Компетентност

Slim Line International не заявява, че информацията на този уебсайт е подходяща или достъпна за използване извън Република Северна Македония. Седалището на Slim Line International е в Скопие, Република Северна Македония и този сайт се управлява от Република Северна Македония. Дейностите, извършвани от Slim Line International и неговите дъщерни дружества по света, са в съответствие със законите на юрисдикцията, където се извършват.

Ако някой материал от този сайт или използването на този сайт противоречи на законите на мястотоот което влизате, сайтът не е предназначен за вас и ние ви молим да не го използвате. Тези, които изберат достъп до този сайт извън Република Северна Македония, правят това по собствена инициатива и ще отговарят за спазването на местните закони, когато те се прилагат. Вие сами сте отговорни ако и когато местните закони се спазват.


Заявления до Slim Line International и свързани сървъри

Цялата информация, включително, но не само, забележки, препоръки, идеи, графики или други материали, представени на Slim Line International чрез нашия уебсайт, е изключителна собственост на Slim Line International. Slim Line International има право да използва всяка информация, предоставена за всякакви цели, без ограничение или обезщетение на лицето, което я е изпратило. Потребителят потвърждава верността на подадената до Slim Line International информация и носи отговорност за нейната точност, адекватност и законност.

Промени в тези условия

Ние си запазваме правотопо наше усмотрение, да променяме по всяко време тези условия и правила, като публикуваме промените на сайта. Отговорността своевременно да сте информирани за направените от нас промени е ваша. Продължаващото от ваша страна ползване на този сайт означава, че вие сте приели публикуването в сайта на направените промени на условията, правилата и на други политики.

Промяна на тези условия

Запазваме си правото, с нашата пълна свобода на действие, да променяме тези правила и условия по всяко време от публикуването на променените условия на сайта. Ваша е отговорността периодично да проверявате за промени в тези условия. Продължаващото използване от ваша страна на този сайт след публикуването на промените означава приемане на същите.

 

За допълнителна информация

Ако имате някакви въпроси относно посочените по-горе права и ограничения, моля да се свържете с нас по имейл: marketing@slimline-club.com или по пощата на адрес ул. “Христо Татарчев” № 69, 1000 Скопие

Copyright © 2015 Slim Line International. Всички права запазени.